Velkommen til vår hurtigguide på norsk

Core20 har som mål å være blant en av Norges fremste leverandører innenfor  skjæringsfeltet strategi, finans og kommunikasjon.

Vi jobber med selskaper som søker internasjonal vekst på kort eller lengre sikt. Core20 jobber mye på tvers av Norge og USA. Selskapet er registrert i California med norsk ledelse.

Produkter – strategiske, finansielle og visuelle tilbud:

  • Forretningsplaner – for økt selskapsverdi og attraktivitet mot investorer.

  • Anbuds-/salgsmateriell – økt salg gjennom bedre materiell og strategisk bruk.

  • Presentasjoner – gjennomslag for tilskudd, nye partnere og vekst.

  • Websider – digitalt innhold som underbygger forretningsmål.

  • Strategiarbeid- kommunikasjons-, finansiell og internasjonal veksstrategi.

  • Analysearbeid – strategisk analyse av vekstgrunnlag, drivere og risiko.

 

Faktaark – Introduksjoner

Ensiders PDF åpnes ved å klikke på de enkelte bildene nedenfor.

Introduksjon – 2016 vekstambisjoner – ta en prat.

Hvorfor Core20 – kort om hva vi legger vekt på.

Finans+Strategi – Synergier vi sikter mot

Introduksjon til kjerneinnhold

“Makeovers” 

Core20 tilbyr vi en rekke “makeovers” med berøringspunkt finans, strategi og kommunikasjon. Transformasjoner står sentralt i våre bidrag til vekst.

Hver enkelt bedrift har bestemte prosesser, mål og sluttresultat. Målet er å oppnå en vesentlig forbedring. På forespørsel kan vi vise eksempel på status før og etter for å demonstrere prinsipper og ikke minst resultat. Vi tilbyr endringsprosesser for presentasjoner, visuell utforming, websider og forretningsplaner.

Les mer på engelsk.  (Siden åpnes i eget browser-vindu).

 

“Client work” 

I kapitlet “clients” introduserer vi eksempler på kundeleveranser. Langt flere er tilgengelig via vårt intranett (kode trenges).

Eksempler på kundeoppdrag er delt i tre delkapitler; presentasjoner, websider og strategi-arbeid. Vi gir stikkord til hva vår involvering har vært. Når vi blir bedre kjent med ditt bedriftsbehov, vekstambisjoner og foresteående aktiviteter, kan vi skreddersy anbefalinger og eksempler i såkalt “Video Debriefs” (se vårt intranet).

Les mer på engelsk.  (Siden åpnes i eget browser-vindu).

 

“Promotions”

I web-fanen “promotions” trekker vi frem to populære produkter til å begynne med: “Visual Makeover” av presentasjoner og “Web Concept” for Internett.

Begge produktene kan gjennomføres innen 2-3 uker og gir produkter med umiddelbar bruksverdi. Begge har en enkel oppstart og de kan gi en første erfaring knyttet til typisk Core20-prosess og sluttresultat. 

Les mer på engelsk om Visual Makeover  (Siden åpnes i eget browser-vindu). Sjekk også Web-Concept.

 

“Demo-Center”

I tillegg til kundeliste og uttalelser gir Extranet adgang til flere hundre sider med materiell. 

Egne kataloger og presentasjoner gir introduksjoner og går i dybden på viktig informasjon. Vårt Demo Center kan være nyttig både i innledning av samarbeid men også gjennom prosjektløp ettersom vi kan trekke erfaringer fra tidligere prosjekter, resultat og prosesser. Brukerpassord oppgis i epost til eksisterende eller potensielle kunder.

Les mer på engelsk  (Siden åpnes i eget browser-vindu). Kontakt oss om du mangler passord.   

Se innspill til møteagenda og dialog

Dialog Guide

Book et møte eller en Video Debrief

Booking!